İŞLETME BÖLÜMÜ

 

İşletme bölümümüz, işletmelerin içinde bulunduğu ulusal ve uluslararası ekonomik, yasal, politik ve sosyal çevrenin gerektirdiği etkili karar alma becerilerine sahip potansiyel yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Bu amaçla, işletme bölümümüz, potansiyel yönetici adayları olan öğrencilerimize ekonomik, sosyal ve politik çevreyle uyumlu olarak muhasebe, finans, pazarlama, üretim yönetimi, hukuk, istatistik ve ekonomi derslerini içeren bir müfredat sunmaktadır.

 

Bölümümüz eğitim ve öğretim hizmetlerini 1 doçent, 3 yardımcı doçent ve 9 araştırma görevlisi ile sürdürmektedir ve bölümümüz temel olarak; muhasebe, finansman, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi, pazarlama, sayısal yöntemler ve ticaret hukuku alt bilim dallarından oluşmaktadır.

 

İşletme bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, ekonomik ve sosyal çevrenin gerekliliklerine sahip olarak kamu sektöründe müfettiş, denetmen ve uzman yardımcısı ayrıca özel sektör kurumlarının muhasebe, finansman, pazarlama, üretim, yönetim,ve insan kaynakları birimlerinde çalışabilmektedirler. İşletme bölümü Türkçe eğitim dilinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci alacaktır. 15/06/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ile 7/h maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, 29-30. 04. 2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu'nda Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak Anadili Arapça olan öğrenciler için İşletme (Arapça) 50 öğrenci kontenjanı ile 2016-2017 eğitim öğretim sezonda başlayacaktır.

 

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Mahmut Demirbaş