İşletme, iş hayatının daha merkeze alınarak eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir bilim dalıdır.

 

İşletme bölümü lisans programı; genel olarak "Üretim Yönetimi ve Pazarlama", "Muhasebe ve Finansman", "Yönetim ve Organizasyon", "Ticaret Hukuku" ve "Sayısal Yöntemler" anabilim dallarından oluşmaktadır. Bölüm öğrencileri, bu anabilim dalları ile şekillenen çeşitli dersleri almaktadır.

 

İktisat, İstatistik ve Maliye gibi diğer bölümlerle de ilişkisi olan İşletme bölümü, sosyal bilimlerde disiplinlerarası bir eğitim sunmaktadır.